Hele samfundets eje : bygningsfredning i 100 år / Allan Tønnesen; Claus M. Smidt; Ulla Kjær.

Format
Book
Language
Danish
Published/​Created
Odense : Syddansk Universitetsforlag 2018.
Description
264 pages : illustrations (some color) ; 28 cm.

Details

Subject(s)
Related name
Series
  • University of Southern Denmark studies in history and social sciences ; v. 561. [More in this series]
  • University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences 561
Summary note
Hele samfundets eje markerer 100-året' for den første danske bygningsfredningslov.0Loven var det første nordiske initiativ til at beskytte den byggede kulturarv, og fædrene bag den nye lov var i høj grad ildsjælene i Foreningen til gamle Bygningers Bevaring. Hvad der i dag for arkitekturinteresserede er en selvfølgelighed, var i de tider en grænseoverskridende landvinding.0I tiden op til lovens ikrafttræden blev den ene betydelige bygning efter den anden nedrevet uden skånsel som ofre for ubønhørlige krav om fremskridt. Overalt i landet måtte smukke og betydelige gamle huse falde for udviklingen, men ved slutningen af 1. Verdenskrig var bægeret fyldt, og politikerne besluttede nu at sikre det bedste og mest karakteristiske af dansk bygningskultur, som ved sin betydning og værdi var fælles eje for hele nationen. 0'Hele samfundets eje' skildrer tiden op til lovens vedtagelse og giver baggrunden for, at landets politikere endelig skred ind for at sikre bygningskulturen. Bogen sætter fokus på både tidlige og senere fredninger, og lovens administration, dens justeringer og dens praksis sættes under lup.
Contents
Forord : at værne landets ældre bygninger -- Foreningens forord -- Fredning og bevaring før bygningsfredningsloven / Claus M. Smidt -- Danmarks første bygningsfredning -- Opdagelse af landets kulturminder -- Kirkerne kommer under Tilsyn -- Landets kulturminder besigtiges -- Ødelæggende tilbageføringer -- Hårdhændede restaureringer -- Helsingør kommer i skudlinjen -- Kulturarven nedrives eller forvanskes -- De første forsøg på at indføre en fredningslov -- Bygninger registreres, og Andre Nedrives -- Det særlige bygningssyn / af Allan Tønnesen -- Begyndelsen -- Den første lovrevision -- Et møde i det særlige bygningssyn 1970 -- Nye tider -- Et skridt frem og to tilbage -- Den store nedtur -- Litteratur -- De første fredninger / af Claus M. Smidt -- Klassifikationerne A og B -- Opstilling af fredningslisten -- Herregårde på fredningslisten -- Fredninger i byerne -- Porte, bomhuse og bizarre fredninger -- De senere fredninger / af Allan Tønnesen -- 1920-25 -- 1925-32 -- 1932-38 -- 1938-44 -- 1944-49 -- 1949-54 -- 1954-59 -- 1959-64 -- 1964-72 -- 1972-78 -- 1978-83 -- 1983-90 -- 1990-95 -- 1996-99 -- 1999-2005 -- 2006-17 -- Litteratur -- De glemte haver / af Kirsten Lund-Andersen -- De vigtige bygninger : 1918 -- Andre arkitektoniske arbejder : 1966 -- Fredning af omgivelser : 1979 -- Øget inddragelse : 1997 -- Fredning af selvstændige landskabsarkitektoniske værker : 2010 -- De historiske haver kunne ikke fredes -- Den første lov om naturfredning -- Bygningsfredning eller naturfredning? -- Litteratur -- De kongelige haver / af Jens Hendeliowitz -- De fredede bygninger i landdistrikterne / af Torben Lindegaard Jensen -- Håndtering af de fredede bygninger 1918-2018 / af ulla kjær -- Restaureringstanker gennem tiderne -- De første fredede bygninger -- Restaureringen i internationalt og nationalt søgelys -- Restaureringen på arkitektuddannelserne -- Engqvist og koch -- Johannes exner -- De sidste tredive år -- Når fredninger hører op -- Kulturmiljøer? -- Fredningsgennemgangen -- Resultater og konsekvenser / af Hanne Christensen -- Fredningsgennemgangens organisering og skema -- Skemaets udfyldning -- Samlet indtryk af registreringerne -- Affredningerne -- Aabenraa -- Dragør -- Helsingør -- Hvad siger loven egentlig? -- Ophævelsen af B-fredningerne : 1979-lovens håndtering -- Kursaendringen hen mod lovrevisionen i 1997 -- ʹ 7A : en undtagelsesparagraf som erfaringsopsamling -- Sammenfatning vedrørende affredningerne -- Fremtidsperspektiver for samarbejdsrelationerne -- Hvad var det dog, der skete? -- Bygningsfredning og ejendomsret -- Ekspropriation og andre ejendomsretlige begrænsninger i bygningsfredningens navn / af Mikael K. Fogde -- Introduktion -- Ejendomsrettens betydning for bygningsfredningsloven i 1918 -- Hvordan udviklede brugen af ekspropriation sig efter bygningsfredningslovens vedtagelse? -- Ekspropriation i forbindelse med et nedrivningsforbud -- Ekspropriation som følge af forfald -- De frivillige løsninger -- Bevaringsdeklarationer -- Den europæiske menneskerettighedskonvention : en NY tilgang til ejendomsretten og bygningsfredning -- Sammenfatning -- Forandring for at bevare -- Lovgivning om bygningsfredning i 100 år / af Bonnie R. Mürsch -- Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer -- Bilag -- Det særlige bygningssyns medlemmer 1918-2018 -- Personregister -- Stednavneregister -- Forfatterbiografier.
ISBN
  • 9788740831368
  • 8740831361
OCLC
1029657006
RCP
C - S

Supplementary Information