Osmanlı'da kitap kültürü ve batı dünyası : Avrupalı seyyahların bakış açısından Osmanlı'da kitap ve kütüphane kültürü (1453-1699)/ Dr. Engin Cihad Tekin.

Author
Tekin, Engin Cihad [Browse]
Format
Book
Language
Turkish
Published/​Created
İstanbul: Hiperyayın, 2018.
Description
293 pages : charts ; 22cm.

Details

Subject(s)
Series
Summary note
Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren yabancıların ilgisini çekmiştir. Özellikle 1453 yılında İstanbul{u2019}un fethi, Batılıların Osmanlı{u2019}ya ilgisini daha da arttırmıştır. Bu ilgi sonucu Osmanlı topraklarını ziyaret eden farklı statülerdeki kişiler, Osmanlı{u2019}yı toplumsal, siyasal, ekonomik, ticari, bilimsel, mimari vb. birçok alanda gözlemlemiş ve gözlemlerini kayıt altına almışlardır. Bu durum, alana ilgi duyanları Batı{u2019}nın kaynaklarına yönlendirmiştir. İletişim ve ulaşım olanaklarının kısıtlı olduğu bu dönemde, Batı kaynakları, genellikle seyyahların Osmanlı topraklarına yaptıkları seyahatlerden edindikleri bilgilerin derlemesinden oluşmaktadır. Batı{u2019}nın Osmanlı kültür yapısıyla ilgili düşünceleri, bu dönemde, söz konusu seyyahlar tarafından yazılmış belgelerde, mektuplarda, raporlarda, günlüklerde, notlarda ve kitaplarda yer alan bilgilere dayanmaktadır. Osmanlı{u2019}yı ziyaret eden Batılıların bu konudaki olası gözlemlerinin neler olduğunun saptanarak gün ışığına çıkarılmasına dair çalışmaları, kitap ve kütüphane kültürü konusu açısından da önemli hale getirmektedir. Böylelikle literatürümüzde varlığı yoğun olarak hissedilen, Batı{u2019}nın bu konudaki birinci el kaynaklarının incelenmesindeki eksikliğin giderilmesi sorunu önemli bir konu haline gelmektedir. Çalışmamız geniş literatür çalışması ve buna uygun değerlendirmeleri ile birlikte bu eksikliğin giderilmesinde bir adım olmak amacını taşımaktadır. -- Back cover.
Notes
TABLE OF CONTENTS:
Bibliographic references
Includes bibliographical references (pages [237]-291).
Contents
TABLOLAR, p.9 -- ŞEKİLLER, p.11 -- 1. BÖLÜM: GİRİŞ, p.13 -- 1.1. KONUNUN ÖNEMİ, p.13 -- 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI, p.17 -- 1.3. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI, p.18 -- 1.4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ, p.22 -- 1.5. ARAŞTIRMANIN DÜZENİ, p.34 -- 1.6. ARAŞTIRMANIN TEMEL KAYNAKLARI, p.36 -- 2. BÖLÜM: SEYYAHLAR VE BATI'DAN DOĞU'YA KİTAP KÜLTÜRÜ, p.44 -- 2.1. OSMANLILAR VE BATILI SEYYAHLAR, p.44 -- 2.2. KİTAP KÜLTÜRÜ VE SEYYAHLAR, p.45 -- 2.3. SEYYAHLARIN ESERLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ, p.53 -- 2.4. BATI'DAN DOĞU'YA KİTAP KÜLTÜRÜ, p.58 -- 2.5. İSTANBUL'UN FETHİ VE KİTAPLARIN DURUMU, p.77 -- 2.6. FATİH SULTAN MEHMET VE KİTAP KÜLTÜRÜ, p.83 -- 3.BÖLÜM: KİTAP: ÜRETİMİ VE DÜZENLENMESİ, p.94 -- 3.1. SEYYAHLARIN GENEL GÖRÜŞLERİ, p.94 -- 3.2. KİTABIN ÇOĞALTlLMASI, p.96 -- 3.3. KİTAPLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ, p.119 -- 3.4. KİTAPLARDA KULLANILAN DİL: YAZI VE KONUŞMA DİLLERİ, p.130 -- 4.BÖLÜM: KİTAP: KULLANIM VE TİCARET, p.151 -- 4.1. KİTAP TİCARETİ, p.151 -- 4.2. KİTAPLARIN KÖTÜYE KULLANIMI, p.186 -- 4.3. ÖLÜM SONRASı KİTAPLARIN DURUMU, p.189 -- 4.4. HEDİYE KİTAPLAR, p.191 -- 4.5. FEN BİLİMLERİ ÇALIŞMALARINDA KİTAP KULLANIMI, p.194 -- 5.BÖLÜM: OKUMA KÜLTÜRÜ VE KÜTÜPHANELER, p.199 -- 5.1. OKUMA KÜLTÜRÜ, p.199 -- 5.2. KÜTÜPHANELER, p.211 -- 6.BÖLÜM: SONUÇ VE ÖNERİLER, p.220 -- 6.1. SONUÇ, p.220 -- 6.2. ÖNERİLER, p.236 -- KAYNAKÇA, p.237 -- Çalışmada Kullanılan Seyahatnameler Kaynakçası, p.256 -- Ek 1. Dönem Literatüründe Kullanılan ve Batılı Seyyahların Bakış Açısından Basırncılık ve Kitap ile İlgili Yabancı ve Türkçe Terimler, p.265 -- Ek 2. İncelemesi Yapılan Dönem Kaynak ve Seyahatnameler Listesi, p.275 -- Ek 3. İncelenen Relazioni'ler, p.288 -- Ek 4. Seyahatname İnceleme Şablonu, p.292
ISBN
  • 9786052137505 ((paperback))
  • 6052137509
OCLC
1056202288
RCP
C - S