Padişahı devirmek : Osmanlı ıslahat çağında düzen ve muhalefet: Kuleli (1859), Meslek (1867) = Détroner le Sultan : deux conjurations à l'époque des réformes ottomanes: Kuleli (1859) et Meslek (1867) / Burak Onaran ; çeviren Saadet Özen.

Author
Onaran, Burak [Browse]
Format
Book
Language
Turkish
Εdition
1. baskı.
Published/​Created
Fatih, İstanbul : İletişim Yayınları, 2018.
Description
430 pages : illustrations ; 22 cm

Details

Subject(s)
Series
Contains
Bibliographic references
Includes bibliographical references (pages 401-422) and index.
Contents
KISALTMALAR, p.9 -- GİRİŞ, p.11 -- BİRİNCİ BÖLÜM Hal' Vakaları ve Yönetim Stratejilerinin Dönüşümü 1. II. OSMAN'DAN IV. MUSTAFA'YA, OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA HAL' VE PADİŞAH KATLİ VAKALARI (1622-1808), p.27 -- Padişah katli devrinin başlangıcı: II. Osman'ın öldürülmesi (1618-1622), p.28 -- İki padişah katli arasındaki dönemin bir muhasebesi: i. Mustafa ve IV. Murad, p.40 -- Padişahı öldürmenin dayanılmaz kolaylığı: İbrahim'in katli (1648), p.42 -- Padişahların katledilmediği üç hal' vakası: IV. Mehmed, II. Mustafa, III. Ahmed, p.47 -- Peş peşe iki hal' yakası (1807-1808): Yeniçeri isyanından Sened-i İttifak'a, p.63 -- Sonuç yerine: Hal' vakalarmm tarihi hakkında bazı tespitler, p.71 -- 2. YENİÇERİLER ÇAĞI İÇİN SONSÖZ VEYA KULELİ VE MESLEK İÇİN GİRİZGAH: YENİ BİR YÖNETİM ANLAYIŞI, p.77 -- İKİNCİ BÖLÜM Kuleli Muahedesi (1859) 1. TARİH YAZIMINDAN TARİHE KULELİ VAKASI, p.95 -- 2. KURULUŞTAN TUTUKLAMALARA: İSYANA HAZıRLıK, p.103 -- 3. MUAHEDENİN PLANLARI, p.123 -- Bab-ı Ali'ye göre Kuleli: Maksatlı bir özet mi?, p.123 -- İstintaknamelerdeki planlar, p.125 -- 4. SANıKLAR, p.145 -- Sanıkların portreleri, p.148 -- NüfuZıu ailelerin mahdumları, p.149 -- Hüseyin Daim Paşa ve Yüzbaşı Hasan Bey: Padişahın eski içoğlanı ve onun oğlu, p.162 -- Arif Bey: Alafranga züppe bir katip mi?, p.166 -- Esir tellalı, Kabartaylan müftüsünün oğlu ve diğer Çerkesler, p.169 -- Hacı Ahmed: Muahedenin Faslı mensubu, p.172 -- Mustafa: Binbaşı Rasim Bey'in himayesinde bir muhallebici, p.174 -- Hoca Nasuh ve Şeyh Feyzullah: Her dem asi iki şeyh, p.175 -- 5. MUAHEDE iÇİNDEKİ iLİşKİLER VE ÖRGÜTLENME T ARZI, p.179 -- Şeyh Ahmed'in Merkezi Konumu, p.179 -- Muahidler arasındaki ilişkiler: Nakşibendi kardeşliği, hemşerilik, meslektaşlık, p.183 -- 6. KULELİ'NİN SİYASİ HİNTERLANDI, p.187 -- Merkezileşme ve askeri reformlar, p.187 -- Nakşibedni-Halidi tarikatının Kuleli Üzerindeki etkisi, p.202 -- Müridiliğjn en meşhur imamı Şeyh Şamil ve Kuleli için anlamı, p.217 -- 48'liler, Macar Devrimi ve Kuleli, p.220 -- Tanzimat devleti ve 1849 mültecileri Tanzimat ve Kuleli: Tanzimat'ın fikirleriyle Tanzimat'a karşı çıkmak, p.231 -- 7. KULELİ'NİN ETKİSİ: ŞÜYUU VUKUUNDAN BETER, p.243 -- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Meslek Cemiyeti (1867) 1. CEMİYETİN İSİMLERİ, p.225 -- 2. KURULUŞTAN TUTUKLAMALARA, p.263 -- 3. SANIKLAR, p.279 -- 4. MESLEK'İN İŞLEYİŞİ VE MENSUPLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER, p.297 -- 5. MESLEK'İN SİYASİ HİNTERLANDI, p.311 -- Millet sisteminin yeniden tanzimi ve Meslek'in siyasi muhayyilesi üzerindeki etkisi, p.312 -- Tercüme odalan: Münevver memurlar yurdu, p.316 -- Muhalif basın ve Meslek, p.326 -- Carbonari'den ilham almış bir gizli teşkilat mı?, p.334 -- 6. MESLEK VAKASININ SONUÇLARI, p.339 -- Sonsöz: Üç kurucu üyenin Meslek'ten sonraki hayatları, p.341 -- SONUÇ, p.357 -- Farklar, p.358 -- Benzerlikler, p.367 -- EKLER, p.383 -- KAYNAKÇA, p.401 -- DİZİN, p.423
Other title(s)
Détroner le Sultan : deux conjurations à l'époque des réformes ottomanes: Kuleli (1859) et Meslek (1867)
ISBN
  • 9750524179
  • 9789750524172
OCLC
1055609126
RCP
C - S