אלע ווערק פון מענדעלע מוכר-ספרים : (ש. י. אבראמאָוויץ).

Ale ṿerḳ fun Mendele Moykher Sforim (Sh. Y. Abramoṿiṭsh).

Author
Uniform title
Format
Book
Language
Yiddish
Εdition
  • Naye ferbeserṭe oysgabe.
  • נייע פערבעסערטע אויסגאבע.
Published/​Created
  • Ṿarsha : Ferlag "Mendele", 1928.
  • ווארשא : פערלאג "מענדעלע," 1928.
Description
22 volumes in 12 ; 21 cm

Details

Editor
Contents
  • 1. Mendele Moykher Sforim, zayn leben un zayne ṿerḳ -- 2. Dos ḳleyne menshele -- 3. Fishḳe der ḳrumer -- 4. Di ṭaḳse, oder Di bande shṭodṭ-baletoyves -- 5. Di ḳlyaṭshe, oder Tsar baleḥayim -- 6. Der lufṭ balon. Der fish -- 7. Yudel -- 8. Sabesdige zmires. Perek shirah -- 9. Masos Binyomin ha-shelishi -- 10. Der priziv -- 11.-12. Vinsh fingeril (2 pts.) -- 13. Turik aheym -- 14. In a shturm-tseyt -- 15. Di nisrafim -- 16. Shabes un yontev -- 17. Eltern un kinder -- 18.-19. Shloymeh R. Hayim's (2 pts.) -- 20. Zikhroynes vegn Mendelen -- 21. Mayses vegen Mendelen -- 22. Der Mendele turem.
  • 1. מענדעלע מוכר ספרים: זיין לעבען און זיינע ווערק -- 2. דאָס קליינע מענשעלע -- 3. פישקע דער קרומער. -- 4. די טאקסע, אָדער די באנדע שטאָדט-בעלי-טובות. -- 5. די קאליאטשע, אדער צער בעלי חיים. 6. דער לופט באלאָן. דער פיש -- 7. יודעל, א ספור מעשה אין שירים ע''מ י''מ תנועות. -- 8.שבת'דיגע זמירות, פרקי שירה. -- 9.מסעות בנימין השלישי, דאס הייסט די נסיעה אדער א רייזע-בעשרייבונג פון בנימין דעם דריטען. -- 10. דער פריזיוו, א דראמא אין פיער אקטען. -- 11. וויש-פינגעריל, ערשטער באנד. --12. וויש-פינגעריל, צווייטער באנד. -- 13. צוריק אהיים, און אנדערע ערצעהלונגען. -- 14. אין א שטורם צייט-- 15. די נשרפים און אנדערע ערצעהלונגען. -- 16. שבת און יום-טוב (ערצעהלונגען). -- 17. עלטערען און קינדער (ראמאן). -- 18.שלמה ר' חיימ'ס (ערשטעס בוך). 19. שלמה ר' חיימ'ס (צווייטעס בוך). -- 20. זכרונות, וועגען מענדעלען. -- 21. מעשיות וועגען מענדעלען (אויפגעקליבען דורך נחמן מייזיל). 22. דער מענדעלע-טורעם.
OCLC
15734769
RCP
C - S

Supplementary Information