Princeton University Library Catalog

اصول قانون اساسى در پرتو نظرات شوراى نگهبان (1359-1394) / تحقيق و تدوين محمد فتحى، کاظم کوهى اصفهانى.

Uṣūl-i Qānūn-i Asāsī dar partaw-i naẓarāt-i Shūrā-yi Nigahbān (1359-1394) / taḥqīq va tadvīn-i Muḥammad Fatḥī, Kāẓim Kūhī Iṣfahānī.

Issuing body:
Format:
Book
Language:
Persian
Published/​Created:
 • Tihrān : Pizhūhishkadah-i Shūrā-yi Nigahbān, 1394 [2016]-1396 [2018]
 • تهران : پژوهشکده شوراى نگهبان، 1394 [2016]-1396 [2018].
Εdition:
 • Chāp-i avval.
 • چاپ اول.
Description:
4 volumes ; 25 cm
Summary note:
Constitutions - Iran; Constitutional law -- Iran.
Bibliographic references:
Includes bibliographical references.
Language(s):
In Persian.
Contents:
 • Jild-i avval. Uṣūl-i 1 tā 55 Qānūn-i Asāsī -- jild-i duvvum. Uṣūl-i 56 tā 75 Qānūn-i Asāsī -- jild-i sivvum. Uṣūl-i 76 tā 112 Qānūn-i Asāsī -- jild-i chahārum. Uṣūl-i 113 tā 177 Qānūn-i Asāsī.
 • جلد اول. اصول 1 تا 55 قانون اساسى -- جلد دوم. اصول 56 تا 75 قانون اساسى -- جلد سوم. اصول 76 تا 112 قانون اساسى -- جلد چهارم. اصول 113 تا 177 قانون اساسى.
Subject(s):
ISBN:
 • 9786009530663 ((volume 1))
 • 6009530660 ((volume 1))
 • 9786008378020 ((volume 2))
 • 6008378024 ((volume 2))
 • 9786008378075 ((volume 3))
 • 6008378075 ((volume 3))
 • 9786008378150 ((volume 4))
 • 6008378156 ((volume 4))
LCCN:
2016344472
OCLC:
1001288760
Compiler:
نويسنده:
RCP:
C - S