حقوق بشردوستانه در منابع اسلامى و اسناد بين المللى = Humanitarian rules in international legal instruments and Islamic sources protected persons during armed conflict / دکتر عبد الرضا لطفى، محمد رضا فقهى، نادر اخگرى بناب ؛ مرکز مطالعات تطبيقى اسلام و حقوق بشر‌دوستانه بين المللى ؛ به اهتمام و اشراف: سيد محمد رضا دستغيب.

Ḥuqūq-i basharʹdūstānah dar manābiʻ-i Islāmī va asnād-i bayn al-milalī = Humanitarian rules in international legal instruments and Islamic sources protected persons during armed conflict / Duktur ʻAbd al-Riz̤ā Luṭfī, Muḥammad Riz̤ā Fiqhī, Nādir Akhgarī Banāb ; Markaz-i Muṭālaʻāt-i Taṭbīqī-i Islām va Ḥuqūq-i Basharʹdūstānah-i Bayn al-Milalī ; bih ihtimām va ishrāf: Sayyid Muḥammad Riz̤ā Dastghayb.

Author
Format
Book
Language
Persian
Εdition
 • Chāp-i avval.
 • چاپ اول.
Published/​Created
 • [Tihrān] : Nashr-i Mīzān, 2016.
 • [تهران] : نشر ميزان، 2016.
Description
3 volumes ; 25 cm.

Details

Subject(s)
Author
Related name
Summary note
Human rights -- Religious aspects - Islam ; Humanitarian law ; International crimes (Islamic law).
Bibliographic references
Includes bibliographical references and index.
Contents
 • Jild-i 1. Ashkhāṣ-i mawrid-i ḥimāyat dar mukhāṣimāt-i muṣallaḥānah -- jild-i 2. Ḥimāyat az muḥīṭ-i zīst, amvāl va amākin dar mukhāṣimāt-i muṣallaḥānah -- jild-i 3. Taslīḥāt-i kushtār-i jamʻī az dīdgāh-i Islāmī va ḥuqūq-i bayn al-milalī-i basharʹdūstānah.
 • جلد 1. اشخاص مورد حمايت در مخاصمات مصلحانه -- جلد 2. حمايت از محيط زيست، اموال و اماکن در مخاصمات مصلحانه -- جلد 3. تسليحات کشتار جمعى از ديدگاه اسلامى و حقوق بين المللى بشر‌وستانه.
Title on page 4 of cover, volume 1
 • Humanitarian rules in international legal instruments and Islamic sources protected persons during armed conflict
ISBN
 • 9789645117359 ((v. 1))
 • 9645117356 ((v. 1))
 • 9789645117366 ((v. 2))
 • 9645117364 ((v. 2))
 • 9789645117977 ((v. 3))
 • 9645117976 ((v. 3))
LCCN
2017335006
OCLC
972200616
RCP
C - O