Landesgruppe Dänemark : NSDAPs udlandsorganisation i Danmark ca. 1932-1945 / Ole Brandenborg Jensen.

Author
Jensen, Ole Brandenborg, 1951- [Browse]
Format
Book
Language
Danish
Published/​Created
Odense : Syddansk Universitetsforlag, 2017.
Description
536 pages : illustrations (some color) ; 24 cm

Details

Subject(s)
Series
  • University of Southern Denmark studies in history and social sciences ; v. 547. [More in this series]
  • University of Southern Denmark studies in history and social sciences, 1602-5962 ; vol. 547
Bibliographic references
Includes bibliographical references and index.
Contents
Forord -- Introduktion -- Den internationale AO-forskning -- "En mand ved navn Dalldorf" -- Alle højtstående tyskere i Danmark samt Dalldorf -- Nye kildegrupper og nye problemstillinger -- NSDAP-AO : Organisation og politik -- Organiseringen af eliten -- Organiseringen af masserne -- NS Frauenschaft -- Deutsche Arbeitsfront -- Mobiliseringen af de tyske forretningsfolk i udlandet -- Sondringen mellem rigstyskere og folketyskere -- NSDAP og Partiets nøglepersoner i København : Netværket omkring Sankt Petri Kirke og Skole -- Gustav Modis -- Walter Jahn -- Hans Wäsche -- Alfred Bethge -- NSDAPs Organisation, ledelse og hvervning i Danmark 1932-1945 -- Organisation og ledelse på Landes-, Kreis- og Ortsgruppenniveau -- Organisation og ledelse på Zelle- og Blockniveau -- Hvervepolitikken -- Hvervningen under Gustav Modis -- Hvervningen under Wilhelm Haupt -- Hvervningen under Friedrich Karl Frielitz -- Hvervningen under Ernst Schäfer -- Hvervningen under Julius Dalldorf -- Sammenfatning af NSDAPs hvervning i Danmark 1932-1944-45 -- Partimedlemmernes og partiledernes sociologiske profil og repræsentativitet i forhold til den samlede rigstyske befolkningsgruppe i Danmark -- "Subjektive klassetilhørsforhold" og "falske arbejdere" -- De nye partimedlemmers erhvervs-økonomiske profil -- Lavere middelklasse- eller folkeparti? -- De tyske lærere i Nordslesvig -- De tyske præster i Nordslesvig -- De tyske lærere på Sankt Petri Skole i København -- Repræsentativiteten for samtlige partimedlemmer i Danmark, 1942-44 -- Partimedlemmernes repræsentativitet med hensyn til Køn og alder, 1942-44 -- Partimedlemmernes sociale og erhvervsmæssige repræsentativitet, 1942-44 -- Sammenfatning af den erhvervsøkonomiske profil for medlemmerne af NSDAP i Danmark 1942-44 -- Partiledernes sociologi -- Hitler Jugend -- Landesjugendführer Walter Jahn -- Den nye besættelsespolitik -- Hitler Jugends gennembrud i Danmark -- Sammensmeltningen af Sankt Petri Skole og Standort Kopenhagen -- "Nicht ganz reinrassig" : Udrensningen af Sankt Petri Skoles jødiske elever -- "Gottgläubigkeit" som erstatningsreligion -- Medlemstilgangen i Standort Kopenhagen -- Rekrutteringen af partimedlemmer fra Hitler jugend -- Selvopfattelsen på Sankt Petri -- Tilgangen af HJ-medlemmer i Nordslesvig -- Fra adskillelse mod enhed : Det politiske forhold mellem rigstyske og folketyske nationalsocialister i Danmark -- De principielle retningslinjer -- Undtagelser, dispensationer og daglig praksis -- Centraliseringen af den ideologiske indoktrinering og propaganda -- Germansk ungdoms enhedsfront i Danmark -- Med førerne som forbillede -- SS som leder af den germanske ungdom -- Guleroden -- Deutsche Jugendschafts medlemstal og struktur -- Pisken -- Den udvidede Kinderlandsverschickung i Danmark -- Fra social forsorg til ideologisk indoktrinering -- "Samme slags blod kæmper i faellesskab mod den samme fjende" -- Implementeringen af aftalen mellem Möckel og Blume -- Sympatisørerne : NSDAPs øvrige forgreninger og tilsluttede organisationer i Danmark -- Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) -- Deutsche Arbeitsfront (DAF) -- Reichsarbeitsdienst (RAD) -- Spionage -- NS Frauenschaft -- Det Tyske Handelskammer -- Under Partiets kontrol -- Arieseringsbestræbelserne -- "Ich bin Däne aus einer alten dänischen Familie (100 % arisch)" -- Den danske selvjustits -- De tyske storrumsplaner -- Hvem var de typiske NSDAP-medlemmer i Danmark? -- Nationalsocialismen som familieprojekt -- Familierne Danielsen og Reimers i København -- Familien Holm i København -- Familien Jahn i København -- Familien Christopher i København -- Familien Hesse i Tonder, København -- Familierne Hensel og Renthe-Fink i København -- Familien Huth i Haderslev -- Familien Horstmann i Rinkenæs -- Danske mediøbere og "nyttige idioter" -- Fanatismen som fællestraek -- Første Verdenskrigs betydning for fremkomsten af den nationalsocialistiske idealtype -- Idealtypens sociale Integration -- Idealtypen og ondskabens banalitet -- Offerviljen -- Nationalsocialismen som parentes -- Udbringelse eller tildeling af indfødsret -- Et juridisk galehus? -- Nationalsocialisterne iblandt os -- Curt Georg Preuss og "den gode tysker" -- Alfred Bilstein -- Ekskurs : Berlin Document Center -- Zentralkartei og Ortsgruppenkartei -- Genindmeldelser og eksklusioner -- Andre kartoteker og registraturer -- Praktiske problemer og hjælpemidler -- Sammenfatning -- Summary -- Forkortelser -- Oversigt over rangordenen inden for NSDAP og Hitler Jugend -- NSDAP -- Hitler Jugends førerstab, rangorden -- Hitler Jugend, tjenestegrader -- Bund Deutscher Mädel, tjenestegrader -- Fortegnelse over det benyttede materiale -- Utrykt materiale -- Trykt materiale -- Internetsider, e-bøger o.l. -- Telefoninterviews -- Dokumentarfilm -- Noter -- Bilagsfortegnelse -- Kronologisk oversigt over rekrutteringen af NSDAP-medlemmer i Danmark under Landesvertrauensmann Gustav Modis i perioden august 1932 : august 1934 -- Kronologisk oversigt over rekrutteringen af NSDAP-medlemmer i Danmark under Landeskreisleiter Wilhelm Haupt i perioden august 1934 : juni 1937 -- Kronologisk oversigt over rekrutteringen af NSDAP-medlemmer i Danmark under Landeskreisleiter Friedrich Karl Frielitz i perioden juli 1937 : august 1939 -- Kronologisk oversigt over rekrutteringen af NSDAP-medlemmer i Danmark under Landeskreisleiter, Landesgruppenleiter Ernst Schäfer i perioden august 1939 : august 1942 -- Kronologisk oversigt over rekrutteringen af NSDAP-medlemmer i Danmark under Landesgruppenleiter Julius Dalldorf i perioden august 1942 : maj 1945 -- Alfabetisk oversigt over medlemmer af NSDAP-AO i Kreis 1 : København m.v. 1932-1945 -- Alfabetisk oversigt over medlemmer af NSDAP-AO i Kreis 2 : Fyn 1932-1945 -- Alfabetisk oversigt over medlemmer af NSDAP-AO i Kreis 3 : Nordjylland 1932-1945 -- Alfabetisk oversigt over medlemmer af NSDAP-AO i Kreis 4 : Haderslev 1932-1945 -- Alfabetisk oversigt over medlemmer af NSDAP-AO i Kreis 5 : Aabenraa 1932-1945 -- Alfabetisk oversigt over medlemmer af NSDAP-AO i Kreis 6 : Tønder 1932-1945 -- Alfabetisk oversigt over medlemmer af NSDAP-AO i Kreis 7 : Tinglev 1932-1945 -- Alfabetisk oversigt over medlemmer af NSDAP-AO i Kreis 8 : Sønderborg 1932-1945 -- Alfabetisk oversigt over personer, der iflg : Berlin Document Center var Pg., og som på et eller andet tidspunkt havde fast bopæl et eller andet sted i Danmark uden at være blevet rekrutteret af partiorganisationen i Danmark og uden at kunne placeres lokalt -- Alfabetisk oversigt over personer, der på et eller andet tidspunkt i perioden havde fast bopæl i Danmark, og som var : Applikanter; men hvor de pågældendes (evt.) medlemsnr : er ukendt; Partimedlemmer; men hvor medlemsnummeret i dag er ukendt som følge af, at person-oplysningerne er blevet fjernet fra medlemsarkiverne i forbindelse med eksklusion eller i forbindelse med igangværende forskning; Partimedlemmer; men hvor det pga : mangelfulde personoplysninger ikke har været muligt at finde personerne i Berlin Document Center -- Oversigt over partimedlemskab for de rigstyske lærere (incl. gymnasie- og børne-havelærere) i Den Tyske Lærerforening i Nordslesvig i perioden 1935-39 (1940) -- Medlemmer af Det Tyske Handelskammer i København, 1936-45 -- Den rigstyske befolkningsgruppes medlemskab af NSDAP samt Partiets forgreninger og tilsluttede organisationer i Aabenraa-distriktet, ca. 1942 -- Noter til bilag 1-18 -- Personregister.
ISBN
  • 9788740830637 ((pbk.))
  • 8740830632
LCCN
2017408263
OCLC
993291107
International Article Number
  • 9788740830637
RCP
N - S

Supplementary Information