דובר שלום / פון שלום רוקח פון בעלז ; אויך א קונטרס אהל יהושע פון יהושע רוקח פון בעלז ... ; ארויס גינומען פון הייליגע ספרים ... אונד ... איבער גיזעצט אויף זשארגאן ...

Dover shalom / fun Sholem Roḳeaḥ fun Belz ; oykh a Ḳunṭres Ohel Yehoshuʻa fun Yoshua Roḳeaḥ fun Belz ... ; aroys genumen fun heylige seforim ... und ... iber gezetsṭ oyf zshargon ...

Author
Format
Book
Language
Yiddish
Published/​Created
Pshemishl : Amḳroiṭ et Fraind, 670 [1911]
Description
52 pages ; 23 cm

Details

Subject(s)
Form/​Genre
Legends
Contains
Notes
Fully vocalized Yiddish text.
Other title(s)
  • Ohel Yehoshuʻa
  • אהל יהושע
OCLC
1018027997
RCP
C - O

Supplementary Information