באנייונג : פראגראמאטישע באהאנדלונגען ערב דער 8טער וועלט-קאנפעראנץ / רעדאגירט משה הורוויץ.

Banayung : pragmatishe bahandlungen erev der 8ter velt konferents / Redagirt Moyshe Hurvits.

Format
Book
Language
Yiddish
Published/​Created
  • Tel Aviv : Iḥud ʻolami Poʻale Tsiyon Ts. S. Hitaḥadut, 1964-1965.
  • תל־אביב : איחוד עולמי פועלי ציון־־צ.ס.־־התאחדות, 1964-1965.
Description
2 volumes ; 24 cm

Details

Subject(s)
Related name
Notes
Caption title: Banaiung.
Contents
  • in heb.
  • באהאנדלונגען אויף דער וועלט־קאנפערענץ אין ״בית בערל״.
  • באהאנדלונגען אויף דער וועלט-קאנפערענץ אין ״בית בערל״.
Place name(s)
Israel Tel Aviv.
LCCN
he 68004676
OCLC
19316659
RCP
C - S

Supplementary Information