Princeton University Library Catalog

มองอดีต ผ่านเวลา ศรัทธาสถาปัตยกรรมไทย : หนังสือประกอบผลนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-11 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / บรรณาธิการ บัญชา นาคทอง, อนันต์ สิริพฤกษา, กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์.

Mō̜ng ʻadīt phān wēlā satthā sathāpattayakam Thai : nangsư̄ prakō̜p phon nithatsakān sadǣng phonngān naksưksā radap bandit sưksā rawāng wanthī 30 Mithunāyon - 11 Karakadākhom Phō̜. Sō̜. 2543 Phāk Wichā Sathāpattayakam, Khana Sathāpattayakammasāt, Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n / bannāthikān, Banchā Nākthō̜ng, ʻAnan Siriphrưksā, Kannikā Suthīrattanāphō̜n.

Author:
Format:
Book
Language:
Thai
Published/​Created:
  • Krung Thēp : Phāk Wichā Sinlapa Sathāpattayakam, Khana Sathāpattayakammasāt, Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 2546 [2003]
  • กรุงเทพฯ : ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546 [2003]
Εdition:
  • Khrang thī phim 1.
  • ครั้งที่พิมพ์ 1.
Description:
1 volume (various pagings) : illustrations ; 30 cm
Summary note:
Exhibition of Thai vernacular architecture work of the students at the Faculty of Architecture, Silpakorn University.
Bibliographic references:
Includes bibliographical references.
Language(s):
In Thai.
Subject(s):
ISBN:
  • 9746410393
  • 9789746410397
LCCN:
2014314334
OCLC:
893203055
Editor:
Issuing body:
RCP:
C - S