Восеньскі салон з Белгазпрамбанкам : Традыцыі вяртаюцца! 07.10-30.10.2016 : каталог выстаўкі / аўтары ўступных слоў Бабарыка Віктар Дзмітрыевіч, Сітніца Рыгор Сямёнавіч, Сухадолаў Алесь Уладзіміравіч, Кошлін Сільвія ; кіраўнік выдавецкага праекта Анцух Ліліяна Фёдараўна

Vosenʹski salon z Belhazprambankam : Tradytsyi vi{u0361}artai{u0361}utstsa! 07.10-30.10.2016 : kataloh vystaŭki / aŭtary ŭstupnykh sloŭ Babaryka Viktar Dzmitryevich, Sitnitsa Ryhor Si{u0361}ami{u0361}onavich, Sukhadolaŭ Alesʹ Uladzimiravich, Koshlin Silʹvii{u0361}a ; kiraŭnik vydavetskaha praekta Antsukh Lilii{u0361}ana Fi{u0361}odaraŭna.

Author
Format
Book
Language
Belarusian
Published/​Created
  • Minsk : Vydavetstva "Chatyry chvėrtsi", 2016.
  • Мінск : Выдавецтва "Чатыры чвэрці", 2016.
  • ©2016.
Description
215 pages : color illustrations ; 21 x 30 cm.