Fihrist-i nuskhahʹhā-yi khattī-i Fārsi. Nigārandah: Aḥmad Munzavī.

Author
Munzavī, Aḥmad [Browse]
Format
Book
Language
Persian
Published/​Created
[Tihrān] Muʼassasah-i Farhangī-i Manṭaqahʼī [1348-1351? i. e. 1969-1972?].
Description
6 v. in 5. 25 cm.

Details

Subject(s)
Notes
Nashrīyah Muʼassah-i Farhangī-i Manṭaqahʼi, 14, 21-22, 33, 38, 41.
Contents
- . Jild-i 1. ʺUlūm-i Qurʹāmī, ʺulūm-i rīyāzī va sitārah shimāsī, ṭabīʺīyāt, pizishkī, kīmīyā, dāʹirat al - maʺārif: Chand dāmishī. - .Jild-i 2, 1. Falsafah, kalām va ʺaqāʹīd, ʺirfān. - Jild-i 2,2. Manṭq, falsafah-ʹi ʺʺilmī, milal va niḥal va adyām.- . Jild-i 3. kullīyāt-i adabī, khaṭ.t, farhangmāmah, dastūr-i zabān, dastūr-i māmahʹnigarī, balāghat, ʺarūz va qāfiyah, muʺammā, dīvān.- . Jild-i 4. Manẓūmahʹhā, fihrist-i sarāghaāz-i manẓūmahʹhā - . Jild-i 5. Sharḥ-i matmhā-yi adabī, naṟ-i adabī, afsāmahʹhā va mūsīqī.
LCCN
70272849
OCLC
9300247
RCP
N - S
Statement on language in description
Princeton University Library aims to describe library materials in a manner that is respectful to the individuals and communities who create, use, and are represented in the collections we manage. Read more...

Supplementary Information