Keras Amaltheias manuscript, ca.1780 / Kaisariou Daponte.

Author
Dapontes, Kōnstantinos, 1713 or 1714-1784 [Browse]
Format
Manuscript, Book
Language
Modern Greek (1453-)
Published/​Created
[s.d.]
Description
1 v. (376 p.) : paper ; 22 x 16 cm.

Details

Subject(s)
Getty AAT genre
Compiled/​Created
ca.1780 /
Restrictions note
Open for research.
Summary note
 • A compilation of texts on theological, philosophical, ethical, philological, historical, mythological, and other subjects of several writers. Manuscript written in Greek script, in a neat and legible hand, in black ink. The compiler Kōnstantinos Dapontes is depicted sitting on a bench and gazing off to the right. He is clad in a green tunic fastened with a gold belt. His himation is red with a broad white border; it falls between his legs. He has short well groomed black hair, cut round over his head, and a black moustache. He holds a pen in the right hand while the left rests upon a page of an open blank book found on his desk. Behind the desk through an open window the hand of God emerges from a cloud blessing Dapontes. The sitting figure of Dapontes is depicted inside a large oval which is bordered in gold with an inscription: "Ho tēn vivlon tautēn katasterisas anēr ek tēs nēsou Skopelou." The whole design is placed against a rectangle that fills most of the page embellished with floral decoration in fourth angles. Below there is a frame with the inscription: "Riza men tou ponou pothos kai karpos tou pothou poros." At the bottom of the folio another inscription refers to the place and date: "En Voukourestiō etei sōtēriō AΨΛ [1730]." Bound in dark brown leather on hard boards with floriate roll border and a central lozenge both frontside and back. Sewn on three raised bands.
 • On frontispiece an engraving composed of several pieces is depicting a group of four "coats of arms" surrounded by two female royal figures; above them a crowned eagle with open wings holding a sword in his left leg and a half-moon in his right is accompanied by three suns. Latin inscription on top of the eagle's wings reads: " Nociva Retundo."
 • Colorful decorated headpiece on p. 1 depicts the Holy Trinity in a circle surrounded by the symbols of the four Evangelists in medallions and below the inscription: "Epeidē apo Theou dei archesthai kai eis Theon teleutan. Idou k'agō apo Theou archomenos eis Theon teleutēsō." The text starts with a large ornamental initial letter "E": "Eis Theos en trisi prosōpois merizomenos patēr, huios kai hagion pneuma merizomena kata ton tēs idiotētos logon, ameristos de kata tēn ousian."
 • Text in Latin in a different handwriting on [p. 53-57].
 • Chants in post-Byzantine neumes on [pp. 124-125, 126-129] written in black and red ink.
 • Colophon on (p. 376) notes: "1806 Iouliou 18 etypōthē en Moscha hypo V.K.I. ekoimēthē de ho anth. patēr tē 27 Maiou en Petroupolei en tē vasilikē Neusiakē Laura ōn etōn 91 en hē kai periphanōs etaphē."
Language note
Greek.
Contents
 • Indicated names of the writers and titles of the works included in the manuscript are: [p. 25] Tou sophōtatou Philē eis ton Theon, to Hagion kai Zōopoion Pneuma.
 • [p. 66] Ek tēs Manouēl tou philē monōdias epi thanonti tō despotē Iōannē hypo tou vasileōs Andronikou palaiologou tou gerontos.
 • [pp. 27, 37] Ek tou theatrou tou politikou.
 • [p. 29] Ek tou Krousiou.
 • [p. 35] Ek tou Grēgora.
 • [p. 35] Ek tou Diodōrou tou Sikeliōtou.
 • [p. 36] Ek tou Valsamōnos.
 • [p. 43] Ek tou Meletiou.
 • [p. 44] To paron chrysovoullon tou Megalou Kōnstantinou ... .
 • [p. 53] Ek tou vivliou Aretaiou tou Kappadokou.
 • [p. 58] Theōria tēs kinēseōs tōn ennea sphairōn.
 • [p. 59] Grammata hevraika ... .
 • [p. 70] Ek tou Souida.
 • [p. 78] Tatianou ek tou pros Hellēnas logou.
 • [p. 80] Ek tēs pros Diognēton epistolēs tou hagiou Ioustinou tou philosophou kai martyros.
 • [p. 94] Ainigmata tou hypsēlotatou kai sophōtatou authentou ... Iōannou Nikolaou Alexandrou Voevoda.
 • [p. 101] Tou sophōtatou Psellou iamvoi eis aretas kai kakias.
 • [p. 105] Iōannou Monachou kai Prōtasēkrētis tou Zōnara Kanōn eis tēn hyperagian Theotokon. [p. 11] Ison aparallakton tou chrysovoullou tou Rōmanou vasileōs Rhōmaiōn.
 • [p. 119] Ison aparallakton tou chrysovoullou tou Andronikou vasileōs Rhōmaiōn.
 • [p. 123] Euergetērion tou Hierosolymōn kyr Partheniou pros Kōnstantinon Daponte ... etos 1744.
 • [p. 125] Kōnstantinou Daponte hēmerologion.
 • [p. 126] Ek tou tritou tōn Hēliodōrou vivliōn.
 • [p. 129] Ek tōn tou hosiou patros hēmōn Meletiou stichōn peri theologias.
 • [p. 136] Kōnstantinou Daponte tou metonomasthentos Kaisariou.
 • [p. 137] Ek tōn tou sophōtatou Thōma tou Akouinou didaskalou tēs hieras theologias ... .
 • [p. Ek pantōn te kai ... synopsis tēs ēthikēs philosophias ... para Nikolaou Skordilē iatrou ek nēsou Parou metaglōttistheisa 1740.
 • [p. 223] Tou hosiou patros hēmōn Meletiou homologētou peri synodōn hierōn ... .
 • [p. 237] Epistolē pemphtheisa hypo Pontiou Pilatou pros vasilea Tiverion.
 • [p. 247] Geōrgiou Pachymerous ... kardinalios ti thelei na eipē.
 • [p. 249] Nouthesiai tou aoidimou Authentou Nikolaou voevoda pros ton hyion autou Authentēn Kōnstantinon voevoda dotheisai en etei αψκς [1726].
 • [p. 264] Kōnstantinou Daponte metaphrasis eis tas progegrammenas tou sophōtatou Psellou aretas kai kakias.
 • [p. 279] Iōsēph Vryenniou ek tou euxaristēriou logou eis tēn Theotokon.
 • [p. 283] Emmanouēl hiereōs tou Tzane legomenou tou Bounialē, ek tōn eis ton Euangelismon ... typōthentōn enetiēsi kata to αχπδ [1684].
 • [p. 294] Epistolē Kaisariou Daponte pros Prokopion hēgoumenon tēs en Giasiō ... monēs Galata, αψξζ [1767].
 • [p. 297] ... heuresis tēs acheiropoiētou kai sevasmias eikonos tōn Kamoulianōn ... Grēgoriou episkopou Nyssēs.
 • [p. 309] Kaisariou Daponte hymnos eis tēn panymnēton Theotokon megalynaria.
 • [p. 311] Tou logiōtatou kai ... kyriou Kōnstantinou tou Manassē epi Astroglinō tethnēkoti.
 • [p. 321] Tou sophou Vasileōs Leontos chrēsmoi.
 • [p. 330] Peri tou vasileōs Grēgoriou tou Phōka.
 • [p. 335] Diathēkē tōn hagiōn Tessarakonta martyrōn tōn en Sevasteia teleiōthentōn. [p. 338] Tou Daponte megalynaria.
 • [p. 347] Chrysostomou homilia eis tous ta prōta Pascha nēsteusantas.
 • [p. 349] Kōnstantinou Daponte ... enkōmion pros ton Azarian kai kata philargyrōn αψοζ Maiou 1 [1777].
 • [p. 355] Hieremiou eleō Theou archiepiskopou .... oikoumenikou patriarchou (1576).
 • [p. 357] Kaisariou Daponte hymnos eis tēn Panagian poiētheis en Skopelō kata to αψπ etos [1780].
 • [p. 373] Homilia rhētheisa en Pherarria ... peri katharsiou pyros.
Source acquisition
Purchase: Acquired with matching funds provided by the Program in Hellenic Studies with the support of the Stanley J. Seeger Hellenic Fund. 2012. AM 2012-108
Statement on language in description
Princeton University Library aims to describe library materials in a manner that is respectful to the individuals and communities who create, use, and are represented in the collections we manage. Read more...
Other views
Staff view

Supplementary Information