Tett på profesjon, arbeid og politikk kvalitative metodeutfordringer og verktøy for å løse dem Marte Mangset, Hanna Marie Ihlebæk, Tanja Nordberg og Anne Birgitte Leseth (red.)

Uniform title
Format
Book
Language
Norwegian Bokmål
Published/​Created
Oslo Cappelen Damm akademisk 2024
Description
1 online (nettilkoblet) ressurs (255 sider)

Details

Editor
Author of introduction, etc.
Contributor
Summary note
  • Forskere inngår i stadig mer komplekse relasjoner med samfunn og næringsliv i gjennomføring av forskning. Hvordan kan kvalitativ forskning produsere kunnskap av høy kvalitet når det er tette bånd mellom forskerne og de som forskes på, eller mellom forskningsinstitusjoner, oppdragsgivere og brukergrupper? Dette er et spørsmål forskere bør forholde seg aktivt til, men som mange ikke alltid er seg like bevisst.Med eksempler fra kvalitative studier innen helse, politi, byråkrati og politikk, gir bokas bidragsytere en samlet fremstilling av utfordringer forskere kan møte når de er tett på dem de forsker på, samt hvilke verktøy man kan ta i bruk for å håndtere gitte utfordringer. Forleggeromtale
  • Synopsis in English : Researchers engage in increasingly complex relationships with society and business in the process of conducting research. Can qualitative research produce high-quality results when there are close ties between the researchers and those being researched, or between research institutions, those who commission research, and user groups? This is a question that researchers should actively address, but which many are not always aware of.With examples from qualitative studies in healthcare, policing, bureaucracy and politics, the anthology’s contributors provide a comprehensive presentation of challenges researchers face when they are close to those they are researching, as well as tools that can be used to contend with certain challenges.Proximity to Professions, Work and Politics will be of particular interest to students and researchers working with studies of professional life, organisations, work and politics, either through commissioned research or other research projects. Publisher's abstract
Notes
Dette er en fagfellevurdert antologi med unntak av kapittel 1, som er et innledningskapittel.
Bibliographic references
Bibliografi etter hvert kapittel
Rights and reproductions note
Creative Commons Navngivelse
Contents
Forord / Marte Mangset, Hanna Marie Ihlebæk, Tanja Nordberg og Anne Birgitte Leseth. 1.: Metodeutfordringer i et nytt forskningslandskap : innledning / Marte Mangset, Hanna Marie Ihlebæk, Tanja Nordberg og Anne Birgitte Leseth.- 2.: Data fra deltakende observasjon : asylmottaket, politibilen og skjenkestedet / Kristin Buvik. - 3.: Hva slags data får vi av intervjuer? : hvordan gripe praksis, taus kunnskap og mer enn forskjønnende selvpresentasjoner med intervjuer / Marte Mangset. - 4.: Intervjuer på Teams og telefon : hva slags data gir medierte intervjuer? / Lars E. F. Johannessen, Erik Børve Rasmussen.- 5.: Hva jeg fikk til med institusjonell etnografi – og hva jeg ikke fikk til / Tone Liodden. - 6.: Om komparasjon og komparativ metode / Olav Korsnes, . 7.: «Men dette vet jo du»: å forske i egen profesjon / Grete Midtlyng, Anne Birgitte Leseth. - 8.: Konseptualisering: klassifisering,kategorier og begreper / Sally Anderson. - 9.: Etnografi og kritisk humanisme : kraften i tykke beskrivelser / Halvard Vike. - 10. Rom, roller og restriksjoner : forskningsetiske problemstillinger i etnografisk profesjonsforskning / Hanna Marie Ihlebæk. - 11.: Forskningsetikk i praksis : om det som står på spill i kvalitativ samarbeidsforskning / Christine Øye. - 12.: Om forskerroller og metodevalg i oppdragsforskningen / Silje Maria Tellmann. - 13.: Om blindsoner, utkikkspunkt og epistemologiske fellesskap :hva kan gjøres for å skape ny kunnskap? / May-Len Skilbrei.
ISBN
  • 978-82-02-79501-6 (e-bok (*.pdf))
  • 978-82-02-83323-7 ((*html))
  • 978-82-02-83322-0 ((*.ePub))
  • 978-82-02-83324-4 ((*.html))
Other standard number
  • 10.23865/noasp.210
Statement on language in description
Princeton University Library aims to describe library materials in a manner that is respectful to the individuals and communities who create, use, and are represented in the collections we manage. Read more...
Other views
Staff view

Supplementary Information