שול-ביבליאטעק : רעדאגירט דורך דער ליטעראריש-פעדאגאגישער קאמיסיע ביים יידיש-דעמאקראטשן לערער-פאראיין. (ערשטע זאמלונג).

Format
Book
Language
Hebrew
Published/​Created
[קיעוו] : קיעווער פארלאג, [1919?]-(1918).
Description
1 משאב אלקטרוני (13 כרכים ) : PDF

Details

System details
גישה באמצעות האינטרנט.
Copy and version identification
עותק נוסף במיקרופילם (פוזיטיב ונגטיב) מאוסף בית הספרים: 577 F 2002.
Contents
 • התוכן:
 • נומ. 1: מענדעלי מוכר ספרים: דאס קעלבל.
 • נומ. 2: שלום-עליכם: א פארשטעטער פסח.
 • נומ. 3: י.ל. פרץ: נסים אויפ'ן ים.
 • נומ. 4: מ.ז. פייעברערג: ביינאכט. פון העברעאיש ב. סלוצקי.
 • נומ. 5: ל.נ. טאלסטאי: דער קלוגער ריכטער און אנד. פון רוסיש צבי הירשקאן.
 • נומ. 6: ה. אנדערסען: האנס דער נאר. די בלומען פון דער קליינער אידא. יידיש - דער נסתר.
 • נומ. 7: א. דאדע: די ווייסע ציג. פון פראנצויזיש ד.ב. סלוצקי.
 • נומ. 8 : איוו. פראנקא: דער האז און דער שטעכלער. פון אוקראיניש ד. האפשטיין.
 • נומ. 9: פאלקס-מעשהלאך: א מעשה מיט דריי ברידער. באארבעט פון ע. קארמאן.
 • נומ. 10: נאטור מעשהלאך: בעניס חלום. פון רויסיש א. גאלאמב.
 • נומ. 15: נאטור-מעשהלאך: דאס טראפענדל. פון רוסיש: אברהם יצחק גאלאמב.
 • נומ.:17 גארשין, ווסעוואלאד: דער פראש אויף דער רייזע. פון רוסיש ע. קארמאן. (1919).
 • נומ. 22. אברהם רייזען: דער בוים. די פאבריק.
OCLC
1337113511
Statement on language in description
Princeton University Library aims to describe library materials in a manner that is respectful to the individuals and communities who create, use, and are represented in the collections we manage. Read more...
Other views
Staff view

Supplementary Information