ספר תורת יחזקאל / מו"ה יחזקאל סג"ל, שהי' אבדק"ק אונסדארף ובק"ק טרענשין ושם מנ"כ. אלה חידושי הלכה ... היו ... ביד בנו ... מו"ה אהרן יוסף שמואל, שהי' ממלא מקום כבודו בק"ק טרענשין ונמסרו ... לחתנו ... מו"ה פסח זינגער ל אשר מסרם לבניו להוציאם לאור ... ; ונדפסו על ידי אברהם זינגער רב דק"ק פאלאטא.

Author
סגל, יחזקאל בן יוסף, 1764-1839 [Browse]
Format
Book
Language
Hebrew
Published/​Created
פאקש : מאיר ראזענבוים, תרנ"ט.
Description
1 משאב אלקטרוני (4 דפים לא ממוספרים, קלא דפים ) : PDF

Details

מחבר הקדמה
Notes
  • דפים [2-4] כוללים: הקדמה, מאת ר' כלב המכונה פייבל שלעזינגער רב בק"ק טאפאלטשאן.
  • העמוד האחרון בהקדמה כולל: "נקודות פ"ז"; הגהות מאת ר' פסח זינגער.
  • דפים קכט-קלא כוללים: חידושי אגדה מבן המחבר ר' אהרן יוסף שמואל הלוי.
System details
גישה באמצעות האינטרנט.
Copy and version identification
בעותק 1 חסרים דפים לז-לח.
OCLC
233317739
Bhb
  • 000153213
Statement on language in description
Princeton University Library aims to describe library materials in a manner that is respectful to the individuals and communities who create, use, and are represented in the collections we manage. Read more...
Other views
Staff view

Supplementary Information