ספר מאסף לכל האמונות ואגדות ומדרשים המפוזרים בכל ששה סדרים ממשנה ותלמוד / ואנכי ... יעקב בר' שלמה ן' חביב ... באתי לחברם ... וקורא לו שם חדש ... עין יעקב ...

Author
חביב, יעקב בן שלמה אבן, 1445-1516 [Browse]
Uniform title
Format
Book
Language
Hebrew
Published/​Created
[שאלוניקי] : [[מוציא לאור לא ידוע], רע"ו-רפ"ב].
Description
1 משאב אלקטרוני (2 כרכים ) : PDF

Details

Summary note
'הספר חובר על ידי רבי יעקב בן חביב, שהספיק לכתוב רק שני חלקים של הספר, סדר זרעים וסדר מועד ונפטר באמצע עבודתו. הספר הושלם בידי בנו, רבי לוי בן חביב, הרלב"ח' -- מתוך הערך בויקיפדיה.
Notes
 • הדפוסת לפי שטיינשניידר, עמודה 1197.
 • הדף הראשון בכל חלק בצלום.
 • Some of the copies of this book were looted by the Nazis during the Holocaust and reached the National Library as part of the Diaspora Treasures project.
 • חלק מהעותקים נבזזו על ידי הנאצים בשואה והגיעו לספרייה הלאומית בעזרת מפעל ‘אוצרות הגולה’.
System details
גישה באמצעות האינטרנט.
Copy and version identification
 • עותק 2: כרך א' דפים א-לב בצילום כרוכים בנפרד, דפים לג-רט במקור.
 • עותק 4 על קלף: 2045 A RV=2=52. בחלק א חסרים 12 הע' הראשונים ו-24 ע' בסוף, בחלק ב חסר הדף הראשון ו-16 ע' בסוף.
 • עותק נוסף במיקרופילם (פוזיטיב ונגטיב) מאוסף בית הספרים של כרך ב' : 249 F 2003.
 • עותק 5 של חלק ב כולל 4 דפים מעותק שנדפס על קלף, אכול עש. כולל עמודים קלה-קלו, קמא-קמב (בבא קמא), תיא-תיב (ערכין), תיח-תיט (נדה).
Contents
 • [חלק א]: ברכות-חגיגה. נז דפים, 2 דפים לא ממוספרים, נח-קלח, קמ-קמד, קמו-קצח דף, שצב-שצד, שפה-שצ, תא-תג, שצד-תה, 18 עמודים לא ממוספרים. עמוד א של דף א ושל דף קפד נשארו חלקים. דף נח נדפס שנית, משום שבא בו "פירוש מוטעה על לשון מוטעה" בירושלמי כלאים "ולכן הוצרכתי לעשות הוצאה בכתיבת העלה ההוא פעם אחרת וסלקתי העלה המוטעה" (מתוך דברי הסיום של המחבר בעמ' [10]).
 • חלק ב: יבמות-עוקצין. תכא עמודים, 7 עמודים לא ממוספרים, 16 דפים לא ממוספרים.
Other title(s)
עין יעקב
OCLC
992612745
Bhb
 • 000119940
Statement on language in description
Princeton University Library aims to describe library materials in a manner that is respectful to the individuals and communities who create, use, and are represented in the collections we manage. Read more...
Other views
Staff view

Supplementary Information