מחזור כמנהג ק"ק אשכנזים : ... [עם] פירושים ...

Uniform title
Format
Book
Language
Hebrew
Published/​Created
ויניציאה : דפוס זאן דגארה, י'ד' ל'י'צ'י'ר'ה' [שנ"ט]-ע'ל' ה'ה'ר'י'ם [ש"ס].
Description
1 משאב אלקטרוני (2 כרכים (חלק א-ב, שמ, שטו דפים) ) : PDF

Details

מדפיס
Notes
  • בקולופון של ח"א ועל השער של ח"ב: ע'ל' ה'ה'ר'י'ם'=ש"ס.
  • חלק א, דף ב,א: הקדמת ר' יצחק ב"ר יעקב יוזבל סגל איש הערלישהיים, שהגיה את המחזור יחד עם ר' ישראל הזפרוני, והוסיף "הגהות ודקדוקים ... וכל אשר השמיטו דפוסי סלוניקו [ש"י, בערך] ויניציאה [שכ"ח] פראג [שמ"ה-שמ"ו] וקראקה [שמ"ה] וטינגן [תפלה מכל השנה, טיהינגן ש"ך] וסביוניטה [שי"ז-ש"ך] ואחרון חביב ליבלין [!] [של"ח] ... ובכל פייוט [!] ... בניתי אצלם ציון לדעת שם המחבר [וכוונתו] ... [עם] פירוש מעגלי צדק [ממחזור ויניציאה שכ"ח] עד ברוך שאמר ומשם והלאה מהמקובל... ר' [נפתלי] הירץ טריויש מטינגין [מתוך הסידור, טיהינגן ש"ך] עד כל תפלת החול. ועל יוצר שבתות וימים טובים של מהר"ר משה הנקרא בצלאל [צ"ל: של ר' משה שדיל ב"ר אברהם, ממחזור פראג שמ"ה-שמ"ו]. ובהרבה מקומות הוספתי עליהם ממפרשים אחרים. ועוד שמתי בו [בחלק א] בראש ובסוף מנהגים ודיני' ומוסרי' של רבינו יונה [גירונדי. מתוך ספר היראה, עם הוספותיו של ר' משה ניגרין] ומהרי"ל [ר' יעקב ב"ר משה מולין הלוי] ומהר"ר יוסף קארו ומהגהות מהר"ר משה איסרלס [ואחרים] ... ואחרון חביב מה שקבלתי מן ... ר' אביגדור צווידל... וקראתי להקבוץ הלז שבחלק ראשון הדר"ת קד"ש".
  • גם בסוף חלק ב נדפסו דינים בשם "הדרת קדש". בהוצאות הבאות מכונה מחזור זה והפירוש שבו בשם "הדרת קדש".
  • Scanned from the Valmadonna Trust Fund Library.
  • ספר זה נסרק מספריית קרן ולמדונה.
  • Some of the copies of this book were looted by the Nazis during the Holocaust and reached the National Library as part of the Diaspora Treasures project.
  • חלק מהעותקים נבזזו על ידי הנאצים בשואה והגיעו לספרייה הלאומית בעזרת מפעל ‘אוצרות הגולה’.
System details
גישה באמצעות האינטרנט.
Copy and version identification
ח"ב אכס' שני חסר בסוף.
Other title(s)
הדרת קדש.
OCLC
232939466
Bhb
  • 000172364
Statement on language in description
Princeton University Library aims to describe library materials in a manner that is respectful to the individuals and communities who create, use, and are represented in the collections we manage. Read more...
Other views
Staff view

Supplementary Information