ספר בית מועד : ... יכלל בתוכו הספדים ... על גאוני ישראל ... גם ... איזה הערות ... ששמעתי מידיד נפשי ... מו"ה יצחק בוקאטמאן / ממני משה יעקב ... ראבינאוויץ ...

Author
ראבינאוויץ, משה יעקב [Browse]
Format
Book
Language
Hebrew
Published/​Created
ווילנא : דפוס ש. פ. גארבער, תרע"ז.
Description
1 משאב אלקטרוני (2 כרכים (חלק א-[ב] 8 דפים) : דפים, ז, [3], ד, ג, [1], ד, ג, [3], ה, [2], ג, [2], ז, [2], ה, ד, 8, 6 עמודים, ד, ה דפים) ) : PDF

Details

System details
גישה באמצעות האינטרנט.
Contents
  • בחלק א ששה הספדים:[1]. עטרת מרדכי ... על מות ... ר' מרדכי ראזענבלאט [ווייצל] ז"ל אב"ד דעיר אשמינא וסלאנים. [4], ג-טז דף. עם תמונת הרב רוזנבלאט. [2]. אבל יצחק ... על מות ... ר' יצחק יעקב ריינעס זצ"ל מעיר לידא. 16 עמ'. [3]. דרכה של תורה ... על ... ר' שרגא פייטיל ב"ר יוסף חיים וואלפין. 8 עמ'. [4]. נר ד' ... על ר' אברהם יצחק ב"ר מאיר רעפעס ... פה ווילנא. 6 עמ'. [5]. יקרא דשכבי ... על מות ... מרת מאייע בת ... ר' ישראל פאלק ... ואשתו של ר' ארי' ליב אפענהיים. ד דף. [6]. שרגא נהורא ... על מות ... ר' שרגא פייבוש בר' שבתי הכהן רוסאטא מגראדנא. ה דף.
  • [חלק ב]. נדפס בדפוס נ. ראזענטאל. בחלק ב אחד עשר הספדים: [1]. בית יצחק ... על מות ... ר' יצחק הלל ספאקאינא. [2], ד, ז ע'. עם "תולדות יצחק", תולדות הנפטר. [2]. כיבוד אב. הספד שעלה ברעיוני להספיד את אבי. [1], ד עמ'. [3]. כיבוד אם ... אמי רבקה ... שלא זכיתי ... להספידה ... אמרתי לכבדה במותה ולרשום ... שבחיה. ג עמ'. [4]. מצבת רחל ... על חמותי ... מרת רחל ... ה [צ"ל: ד] עמ'. [5]. נפש חיים ... על פטירת דוד אשתי ... ר' חיים בר' יחזקאל מיליקאווסקי. ג עמ'. [6]. קינה לדוד ... על מות ... ר' דוד פרידמאן ז"ל אב"ד דק"ק קארלין. [4], ב-יג ע'. [7]. זכרון יוסף ... על פטירת ... ר' יוסף זעליג ב"ר צמח שאבאד. [3], ב-ה ע'. [8]. עוז והדר ... על מות ... מרת פעסע (שבד) בת ... ר' יעקב פיעסקין. [2], ב-ג ע'. [9]. זכרון מרדכי ... על מות ... ר' מרדכי יעקב ב"ר משה דוד מייטעס. [3], ב-ז ע'. [10]. זכר ראובן ... על ... ר' שלם ראובן ב"ר אשר הכהן רודאמין. [2], ב-ה ע'. [11]. השתדלות. הספד ... על דודת אשתי תחי' מרת רבקה איטע. ד ע'.
Added title page
  • Bet Moed /
OCLC
233332621
Statement on language in description
Princeton University Library aims to describe library materials in a manner that is respectful to the individuals and communities who create, use, and are represented in the collections we manage. Read more...
Other views
Staff view

Supplementary Information