תלמוד ירושלמי.

Uniform title
Format
Book
Language
Hebrew
Εdition
[הוצאה ראשונה].
Published/​Created
ויניציאה : דפוס ד. בומבירגי, [רפ"ג?].
Description
1 משאב אלקטרוני (4 חלקים בכרך 1 ) : PDF

Details

Printer
בעלים קודמים
Former owner
Notes
 • הוצאה ראשונה.
 • לכל חלק שער מיוחד.
 • Scanned from the Valmadonna Trust Fund Library.
 • ספר זה נסרק מספריית קרן ולמדונה.
System details
גישה באמצעות האינטרנט.
Copy and version identification
 • בעותק 2 חסר הדף הראשון והועתק בכת"י.
 • עותק 3 מאוסף מהלמן בשני חלקים: [1] זרעים, מועד. בכרך זרעים חתימת בעלים לר' ניסים רוזיליו. [2] נשים, נזיקין, מסכת נדה.
 • עותק 4-5 במיקרופילם (פוזיטיב ונגטיב): 62 F 2000.
 • עותק 6 ב-3 חלקים: [1] מועד. [2]. נשים. [3] נזיקין, מסכת נדה. כרך [1] עם חתימת מדרש בית יעקב חאגיז. וחתימת עיה"ק טבריה ת"ו. עם הערות בכתב יד של משה קלומיטי. מאוסף F.T. Dent. הוצא מאוסף הספרייה.
 • עותק 7: עם כריכה חדשה. חתימת בעלים של יוסף סמיגה וחתימת נחמן בן שבתי חנין. הוצא מאוסף הספרייה.
 • עותק 8 ב-4 חלקים. חלק 1 ללא שער ועמ' ראשונים. חלק 2 משוקם סופו מעותק אחר. חלק 4 פגום בסופו משולם מעותק אחר. הוצא מאוסף הספרייה.
 • עותק 9 ללא חלק מועד. חלק 1 ללא שער ודפים ראשונים. מושלם מעותק אחר מדף ד ועד י, דף יא כפול. חלק 3 דף סו מעותק אחר. חלק 4 פגום בסופו. דף מז-נא מעותק אחר. הוצא מאוסף הספרייה.
 • עותק 10 חלק זרעים חסר שער והתחלה עד מסכת פאה פרק ד. מסכת נזיקין חסר מדף נ ועד הסוף. כל הכרכים עם כריכה חדשה. הוצא מאוסף הספרייה.
Contents
 • [א]. [סדר זרעים]. סה דפים. סדר המסכתות: ברכות, פאה, דמאי, כלאים, שביעית, תרומות, מעשרות, מעשר שני, חלה, ערלה, בכורים. בראש מסגרת השער נדפסו המלים "פתחו שערים". יש עותקים שבהם מילים אלה נשמטו.
 • [ב]. סדר מועד. פג דפים. סדר המסכתות: שבת, ערובין, פסחים, יומא, שקלים, סוכה, ראש השנה, ביצה, תעניות, מגילה, חגיגה, מועד קטן. בארבעת הפרקים האחרונים של מסכת שבת נדפסה רק המשנה, בלי תלמוד, עם התנצלות: "באלו הארבעה פרקים שלפנינו לא מצאנו להם בריתות בארבעה העתקות ישנות שהיו לפנינו" (דף יז, ב).
 • [ג]. סדר נשים. סו דפים. סדר המסכתות: יבמות, סוטה, כתובות, נדרים, גיטין, נזיר, קידושין.
 • ד]. סדר ישועות [נזיקין ומסכת נדה]. נא דפים. סדר המסכתות: בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, עבודה זרה, הוריות, נדה. במסכת מכות פרק אילו הן הלוקין "לא מצאנו גמרא ירושלמית בפרק הזה" ונדפסה רק המשנה. במסכת נדה נדפסו רק ארבעת הפרקים הראשונים. בפרק הרביעי רק שורות אחדות של התלמוד.
 • [א]: [סדר זרעים]. סה דף.סדר המסכתות: ברכות, פאה, דמאי, כלאים, שביעית, תרומות, מעשרות, מעשר שני, חלה, ערלה, בכורים.בראש מסגרת השער נדפסו המלים "פתחו שערים". יש טפסים שמלים אלה נשמטו.[ב]: סדר מועד. פג דף.סדר המסכתות: שבת, ערובין, פסחים, יומא, שקלים, סוכה, ראש השנה, ביצה, תעניות, מגילה, חגיגה, מועד קטן.בארבעת הפרקים האחרונים של מסכת שבת נדפסה רק המשנה, בלי תלמוד, עם התנצלות: "באלו הארבעה פרקים שלפנינו לא מצאנו להם בריתות בארבעה העתקות ישנות שהיו לפנינו" (דף יז,ב).[ג]: סדר נשים. סו דף.סדר המסכתות: יבמות, סוטה, כתובות, נדרים, גיטין, נזיר, קידושין.[ד]: סדר ישועות [נזיקין ומסכת נדה]. נא דף.סדר המסכתות: בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, סנהדרין, מכות, שבועות, עבודה זרה, הוריות, נדה.במסכת מכות פרק אילו הן הלוקין "לא מצאנו גמרא ירושלמית בפרק הזה" ונדפסה רק המשנה.במסכת נדה נדפסו רק ארבעת הפרקים הראשונים. בפרק הרביעי רק שורות אחדות של התלמוד.
Other title(s)
תלמוד ירושלמי.
OCLC
233245862
Bhb
 • 000308265
Statement on language in description
Princeton University Library aims to describe library materials in a manner that is respectful to the individuals and communities who create, use, and are represented in the collections we manage. Read more...
Other views
Staff view

Supplementary Information