תורה ודעת : חינוך חרדי לבנים בארצות הברית / גלעד מלאך, יאיר אטינגר ; עריכת הטקסט: לילך צ'לנוב.

מחבר
מלאך, גלעד [Browse]
Format
Book
Language
Hebrew
Published/​Created
ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשפ"א 2021.
Description
1 משאב אלקטרוני (114, v עמודים ) : PDF

Details

מחבר
עורך
Series
Summary note
"קהילה החרדית בארצות הברית היא הקהילה החרדית הגדולה ביותר מחוץ לתחומי ישראל, והיא מונה כ־630,000 נפש. כמו מקבילתה בישראל גם היא מתעצמת מבחינה דמוגרפית ופוליטית, וכמוה היא מתמודדת עם קשיים, חדשים וישנים, הנוגעים לערכי היסוד שלה ומאיימים עליהם. לקהילה החרדית בארצות הברית מאפיינים המבדילים אותה במידה רבה מהחרדיות המוכרת לנו בישראל. השונות של החרדיות האמריקאית מוזכרת לעיתים בשיח הציבורי והמחקרי העוסק בעולמות הפרנסה והתעסוקה, אך מערכת החינוך שלה לא זכתה עד כה למבט מקיף. החיבור שלפנינו נועד למלא את החסר הזה. המחקר בחן שתי טענות הנטענות ביחס לחינוך החרדי לבנים בארצות הברית: הראשונה, שחינוך זה כולל יותר לימודי חול בהשוואה לחינוך החרדי לבנים בישראל, והשנייה, המשלימה את הראשונה, שהיקף לימודי החול בחינוך החרדי לבנים בארצות הברית נשחק בשנים האחרונות. המסקנה שלנו היא שאין הבדלים דרמטיים בין החינוך החרדי-חסידי בישראל לחינוך החרדי-חסידי בארצות הברית. עם זאת, בשנים האחרונות ניכר מאמץ מצד מדינת ניו יורק, שבה גרים מרבית החסידים בארצות הברית, לשפר את לימודי החול בבתי ספר חסידיים. ההבדלים בין החרדים הליטאים בישראל לחרדים הליטאים בארצות הברית גדולים יותר: החרדים הליטאים בארצות הברית לומדים לימודי חול בהיקף גדול יותר ממקביליהם בישראל ועד גיל מאוחר יותר. אולם גילינו גם כי בקרב החרדים הליטאים בארצות הברית חל בשנים האחרונות צמצום במספר הלומדים את מקצועות החול בהיקף רחב, במיוחד בשל הגירת חרדים מניו יורק ללייקווד, שמתכונת לימודי החול שבה מצומצמת יותר. בניו יורק עצמה, ובמקומות אחרים בארצות הברית שבהם לומדת אוכלוסייה ליטאית, לא חלה שחיקה ממשית בלימודי החול בשנים האחרונות. המאפיינים הייחודיים ללימודי החול במגזר הליטאי בארצות הברית הביאו אותנו להקדיש פרק שלם למערכת החינוך החרדית-ליטאית, שהיא כמחצית מהחינוך החרדי בארצות הברית.במחקרנו גילינו בעיקר הצדקות מעשיות ללימודי חול, ולצידן גם הצדקות עקרוניות-פילוסופיות לצורך העמוק בלימודים אלו. הופתענו למצוא שיעור ניכר של מורים לא חרדים, ואף לא יהודים, בבתי ספר חרדיים. מנהלי המוסדות שואפים שמקצועות החול יילמדו גם הם בידי מורים חרדים, אך הם מתקשים בכך בשל היעדר הכשרה מקצועית הולמת ושכר נמוך. כמו כן נחשפנו למגוון דרכי התמודדות עם הצורך להתאים את ספרי הלימוד לתלמידים החרדים. הנחה נוספת שביקשנו לבחון היא שבשל ההפרדה בין דת למדינה בארצות הברית, הפיקוח על בתי הספר החרדיים מינימלי. בד בבד נטען שמאותה סיבה כמעט שאין מימון מדינתי לבתי הספר האלה. בסוגיה זו העלה המחקר שערכנו שבמדינת ניו יורק (שבה גרים מרבית החרדים בארצות הברית) יש חוקים הקובעים את התנאים להפעלת בתי הספר הפרטיים, אך במשך שנים רבות הם היו בגדר אות מתה. מצאנו כי אף שעדיין יש פער ניכר בין החוק ליישומו, בשנים האחרונות ניכר שינוי ביחס של גורמי הפיקוח המדינתיים לבתי הספר החרדיים. שינוי זה מתבטא הן בהגדרה ברורה של הדרישות החוקיות מבתי הספר, הן בפתיחת חקירות של בתי ספר שאינם עומדים בדרישות החוק. לשינוי זה השלכות רבות על הקהילות החרדיות, חלקן מבטאות התנגדות לשינויים, וחלקן מנסות להגיע להסדרים עם הרשויות, הכוללים העלאת רמת הלימודים בבתי הספר. בה בעת נוכחנו לדעת שיש דרכים רבות לתמיכה מדינתית, גם בבתי הספר הפרטיים, ושהקהילה מנצלת את התמיכה הזאת למימון בתי הספר, ואילו המדינה מנסה להשפיע באמצעותה על התכנים ועל הפדגוגיה. בסוגיית התכנים והפדגוגיה הושם במחקר דגש על הקהילה החסידית ועל מערכת החינוך שלה, כיוון שהיא עומדת לבחינה הולכת ומחמירה של הרשויות המדינתיות. סוגיית המימון, לעומת זאת, נוגעת לכל הקהילות והמוסדות.המחקר על אודות החינוך החרדי בארצות הברית נועד גם להעשיר את הדיון בחינוך החרדי לבנים בישראל. בשל כך הרחבנו בפירוט ההצדקות הניתנות ללימודי החול, בתיאור דרכי ההתמודדות של הקהילה החרדית בארצות הברית עם אתגרים הקשורים באיתור מורים וספרי לימוד הולמים למקצועות החול, ובסקירת הפיקוח הגובר על הוראת מקצועות אלו מצד רשויות השלטון. ההיכרות עם מערכת החינוך החרדית לבנים בארצות הברית והדיון בה עשויים לסייע לקובעי המדיניות בישראל, וגם ליזמים מתוך הקהילה החרדית, לפתח דרכי חשיבה ופעולה לקידום לימודי חול בהיקף נרחב גם במערכת החינוך לחרדים בישראל". -- מהתקציר.
Notes
על המעטפת: הקהילה החרדית בארצות הברית היא הקהילה החרדית הגדולה ביותר מחוץ לישראל. היא מונה יותר מ-600,000 נפש, והיא חלק מרכזי בהווה ובעתיד של יהדות אמריקה. ובכל זאת, בישראל ידוע עליה מעט מאוד.
Bibliographic references
כולל ביבליוגרפיה (עמודים 114-107).
System details
גישה באמצעות האינטרנט.
Language note
  • בעברית; נוספו שער ותקציר באנגלית.
  • Hebrew; added title page and abstract in English.
Added title page
  • Torah learning and secular studies : Ultra-Orthodox boys' education in the United States /
ISBN
9789655193619 (print version)
OCLC
1285863681
Danacode
  • 045000012981
Statement on language in description
Princeton University Library aims to describe library materials in a manner that is respectful to the individuals and communities who create, use, and are represented in the collections we manage. Read more...
Other views
Staff view

Supplementary Information