מקרא לישראל : פירוש מדעי למקרא / משה גרינברג, שמואל אחיטוב - עורכים.

Uniform title
Format
Book
Language
Hebrew
Published/​Created
תל אביב : עם עובד, תש"ן 1990-תשפ"ג 2023.
Description
1 online resource (21 כר' ב-26 ([5א-ב, 8-6א-ב, 9א-ב, 10א-ב, 11א-ב, 12א-ב, 17-13, 21-19, 26, 29-28, 32, 34])) : איורים, PDF

Details

Summary note
"מקרא לישראל" הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רובדי התרבות היהודית לדורותיה. הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומיו העתיקים ולגלגוליו במשך הדורות; להעריך את הצד האמנותי של המקרא, על סוגי הספרות השונים שבו, לאור המקבילות החוץ-מקראיות ובהתחשב בהישגי הפרשנות הקלאסית והחדשה; להביא את מיטב הידע על לשון המקרא, על יסוד חקר הלשונות השמיות, המילונאות והדקדוק המודרניים; להביא את סברות המחקר על התהוות הספרים, כולל בירור זיקתם ההדדית של חלקי המקרא השונים; לתאר את הצד הריאלי של המקרא לאור הממצאים הארכיאולוגיים האחרונים והסברות היסטוריות החדשות; לבחון את עולמו הרעיוני של המקרא לאור תולדות המחשבה המקראית והחוץ-מקראית, ולהביא לפני הקורא דיונים שהתעוררו במשך הדורות בקשר לסוגיות הגותיות-פרשניות או היסטוריות מיוחדות - דיונים המשקפים את מקום המקרא בתרבות ישראל והעמים." -- מעטפת אחורית
System details
גישה באמצעות האינטרנט.
Language note
שער נוסף באנגלית.
Contents
 • [5א]. דברים א, א-טז, יז / עם מבוא ופירוש מאת יעקב חיים (ג'פרי) טיגאי.
 • [5ב]. דברים טז, יח-לד, יב / עם מבוא ופירוש מאת יעקב חיים (ג'פרי) טיגאי.
 • [6]. יהושע / עם מבוא ופירוש מאת שמואל אחיטוב.
 • [7]. שופטים / עם מבוא ופירוש מאת יאירה אמית.
 • [8א]. שמואל א / עם מבוא ופירוש מאת שמעון בר-אפרת.
 • [8ב]. שמואל ב / עם מבוא ופירוש מאת שמעון בר-אפרת.
 • [9א]. מלכים א, א-מלכים ב, א. תש"פ / עם מבוא ופירוש מאת מרדכי כוגן. כג, 399, [4] ע'.
 • [9ב]. מלכים ב, ב-כה. תש"פ / עם מבוא ופירוש מאת מרדכי כוגן. יד, [1], 766-401, [4] ע'.
 • [10א]. ישעיה מ-סו. כרך ראשון. פרקים מ-מח / עם מבוא ופירוש מאת שלום מ. פאול.
 • [10ב]. ישעיה מ-סו. כרך שני. פרקים מט-סו / עם מבוא ופירוש מאת שלום מ. פאול.
 • [11א]. ירמיה, כרך א, פרקים א-כה / עם מבוא ופירוש מאת יאיר הופמן.
 • [11ב]. ירמיה, כרך ב, פרקים כו-נב / עם מבוא ופירוש מאת יאיר הופמן.
 • [12א]. יחזקאל, כרך א, פרקים א-כד / עם מבוא ופירוש מאת רימון כשר.
 • [12ב]. יחזקאל, כרך ב, פרקים כה-מח / עם מבוא ופירוש מאת רימון כשר.
 • [13]. הושע / עם מבוא ופירוש מאת שמואל אחיטוב. יח, 313, [4] ע'.
 • [15-14]. יואל / עם מבוא ופירוש מאת מרדכי כוגן
 • עמוס / עם מבוא ופירוש מאת שלום מ. פאול.
 • [17-16]. עבדיה / עם מבוא ופירוש מאת מרדכי כוגן. יא, 39 ע'.
 • יונה / עם מבוא ופירוש מאת אוריאל סימון.
 • [18]. מיכה / עם מבוא ופירוש מאת יאיר הופמן. תשע"ז 2017. טו, 337, [3] ע'.
 • [21-19]. נחום / עם מבוא ופירוש מאת מרדכי כוגן
 • חבקוק / עם מבוא ופירוש מאת שמואל אחיטוב
 • צפניה / עם מבוא ופירוש מאת שמואל אחיטוב.
 • [22]. חגי / עם מבוא ופירוש מאת רימון כשר ואליהו עסיס. יא, 133, [4] ע'.
 • [24]. מלאכי / עם מבוא ופירוש מאת רימון כשר ואליהו עסיס. יא, 164, [4] ע'.
 • [26א]. משלי א-ט / עם מבוא ופירוש מאת אביגדור הורוויץ. תשע"ג 2012. יט, 277, [4] ע'.
 • [26ב]. משלי י-לא / עם מבוא ופירוש מאת אביגדור הורוויץ. תשע"ג 2012. י, 279-638, [4] ע'.
 • [28]. שיר השירים / עם מבוא ופירוש מאת יאיר זקוביץ.
 • [29]. רות / עם מבוא ופירוש מאת יאיר זקוביץ.
 • [30]. איכה / עם מבוא ופירוש מאת יעקב קליין. יח, 311, [4] ע'.
 • [32]. אסתר / עם מבוא ופירוש מאת אדל ברלין. תרגם דורון כהן.
 • [33]. דניאל / עם מבוא ופירוש מאת שלום מ' פאול. טו, 369, [3] עמודים.
 • [34]. עזרא-נחמיה / עם מבוא ופירוש מאת שרה יפת. טז, 516, [3] ע'.
Place name(s)
 • Israel Tel Aviv.
 • Israel Jerusalem.
Added t.p.
 • Mikra Leyisra'el : a Bible commentary for Israel /
ISBN
 • 9789651325779 ((Vol.5 pt. 1) : print version)
 • 9789651325786 ((Vol. 5 pt. 2) : print version)
 • 9651310596 ((Vol. 6) : print version)
 • 9651313250 ((Vol. 7) : print version)
 • 9651310944 ((Vol. 8 pt. 1) : print version)
 • 9651310952 ((Vol. 8 pt. 2) : print version)
 • 9789651328107 ((Vol. 9 pt. 1) : print version)
 • 9789651328114 ((Vol. 9 pt. 2) : print version)
 • 9651314931 ((Vol.11 pt. 1-2) : print version)
 • 9651317078 ((Vol.12 pt. 1-2) : print version)
 • 9789651329456 ((Vol. 13) : print version)
 • 9651309741 ((Vol. 14-15) : print version)
 • 9789651326547 ((Vol. 18) : print version)
 • 9651318589 ((Vol.19-21) : print version)
 • 9789651329449 ((Vol. 22) : print version)
 • 9789651329432 ((Vol. 24) : print version)
 • 9789651323454 ((Vol. 26 pt. 1-2) : print version)
OCLC
233084513
Danacode
 • 003200220377
 • 003200222401
 • 003200219463
 • 003200222395
 • 003200222388
 • 003200219456
 • 003200222418
 • 003200220384
 • 003200222388
 • 003200222401
 • 003200222395
Statement on language in description
Princeton University Library aims to describe library materials in a manner that is respectful to the individuals and communities who create, use, and are represented in the collections we manage. Read more...
Other views
Staff view