Kēpos Charitōn : toutesti vivlion periechon tēn periodon tou Timiou Xylou tou Zōopoiou Staurou tou en tē hiera kai vasilikē monē tou Xēropotamou manuscript, 1784 / Kaisariou Daponte.

Author
Dapontes, Kōnstantinos, 1713 or 1714-1784 [Browse]
Format
  • Manuscript, Book
Language
Greek, Modern (1453- )
Published/​Created
[s.d.]
Description
1 v. (337 p.) : paper ; 17 x 12.5 cm

Details

Subject(s)
Greek literature, Modern1453-1800 [Browse]
Compiled/​Created
1784 /
Summary note
  • A compilation of hymns and canons. Manuscript written in Greek script, in a neat and legible hand, in black ink.
  • [p. 218-337v] Katalogos historikos axiologos tōn kath' hēmas chrēmatisantōn episēmōn Rhōmaiōn kai tinōn megalōn symvevēkotōn kai hypotheseōn archomenos apo tou chiliostou heptakosiostou etous heōs kai tou enestōtos ogdoēkostou tetartou katastrōtheis para Kōnstantinou Daponte Skopelitou tou metonomasthentos Kaisariou.
Notes
"... tē ousē en tō hagiōnymō orei tou Athōnos kai alla diaphora syntethenta para Kōnstantinou Daponte tou metonomasthentos Kaisariou eis ōpheleian kai euphrosynēn tōn anaginōskontōn. Prosphōnēthenta de tō eklamprotatō kyriō Alexandrō hyiō tou eusevestatou authentou Moldovias kyriou kyriou Iōannou voevoda hyiou tou authentou Nikolaou voevoda tou Maurokordatou."
Source acquisition
Purchase: Acquired with matching funds provided by the Program in Hellenic Studies with the support of the Stanley J. Seeger Hellenic Fund.
Other views
Staff view

Supplementary Information