Princeton University Library Catalog

משניות : סדר מועד / עם פירוש רבינו עובדיה מברטנורא ; עם ביאור המשנה תפארת המשנה.

Mishnayot : Seder Moʻed / ʻim perush rabenu ʻOvadyah mi-Barṭenura ; ʻim beʼur ha-Mishnah Tifʼeret ha-Mishnah.

Format:
Book
Language:
Hebrew
Published/​Created:
  • [Israel] : Hotsaʼat "Tifʼeret ha-Mishnah", [2016?]
  • [ישראל] : ‏הוצאת ״תפארת המשנה״,‏ [2016?]
Description:
2 volumes ; 25 cm
Contents:
  • [1] Moʻed 1. Shabat, ʻEruvin, Pesaḥim, Sheḳalim -- [2] Moʻed 2. Yoma, Sukah, Betsah, Rosh ha-Shanah, Taʻanit, Megilah, Moʻed ḳaṭan, Ḥagigah.
  • [1] מועד א. שבת, עירובין, פסחים, שקלים ־־ [2] מועד ב. יומא, סוכה, ביצה, ראש השנה, תענית, מגילה, מועד קטן, הגיגה.
Subject(s):
Mishnah. MoʻedCommentaries [Browse]
Other title(s):
  • Mishnayot mevoʼarot
  • Tifʼeret ha-Mishnah.
  • משניות מבוארות
  • תפארת המשנה.
Related name:
Other views:
Staff view